08.03.2020

Gdy człowiek wyrusza w drogę za Słowem Pana – to też jest przemienienie.

II Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że nabożeństwa pasyjne są odprawiane wg następującego porządku:
 • DROGA KRZYŻOWA – w środę w Błotach, w czwartek w Dobrzyniu i w piątek w Szydłowicach,
 • GORZKIE ŻALE – w niedziele Wielkiego Postu we wszystkich kościołach,
 • GODZINA MIŁOSIERDZIA o godz. 15:00 – w niedziele Wielkiego Postu w kościele parafialnym w Szydłowicach,
 • REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE – rozpoczniemy w V niedziele Wielkiego Postu.
 1. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę.
 2. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
 3. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.
 4. Za tydzień w niedzielę przeżyjemy XV Wydarzenie ewangelizacyjne, podczas którego wspólnie odkryjemy wartość *Troski wzajemnej*. W tygodniu posłańcy dostarczą do rodzin List do parafian zapowiadający to wydarzenie.
 5. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
 6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Na wielkopostną niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny oraz miesięcznik Nowe Życie.
 7. Kancelaria będzie czynna w tym tygodniu tylko we wtorek od godz. 16:00.
 8. Dziękuję rodzinom, które posprzątały kościoły na dzisiejszą niedzielę.
 9. 15 marca w III Niedzielę Wielkiego Postu – przeprowadzimy w naszej parafii zbiórkę – okazja do wielkopostnej jałmużny – dla rodziny Mordal na pomoc w odbudowie domu zniszczonego w styczniowym pożarze.
 10. Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzę błogosławionych owoców wielkopostnej przemiany i wszelkich potrzebnych łask.
 11. Wszystkim życzę błogosławionego tygodnia!