18.11.2018

stacja7.pl

Koniec świata: między strachem a radosnym oczekiwaniem


XXXIII Niedziela w ciągu roku

1. Dziś przeżywamy 33 niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że rok liturgiczny zbliża się do końca. Czytania mszalne przygotowują nas na powtórne przyjście Chrystusa. Jezus zapewnia nas, że chociaż niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa nie przeminą. Mamy Mu ufać aż się wszystko spełni, a wtedy będziemy odpowiednio przygotowani na Jego powtórne przyjście.

2. W środę, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś, wspominając tamto ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Panu Bogu i szukania Jego woli. To liturgiczne wspomnienie jest też okazją do szczególnej modlitewnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.

3. W czwartek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętamy w modlitwie o naszym panu organiście Ryszardzie Wolańskim i wszystkich osobach, które przez muzykę i śpiew upiększają liturgię w naszej parafii.

4. W piątek 23 listopada o godz. 18:00 spotkanie Grupy Modlitewnej św. O. Pio w kaplicy na plebani.

5. Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. W tym dniu będziemy zbierać ofiary na rozbudowę i budowę nowych kościołów w Archidiecezji.

6. Za tydzień podczas Mszy Św. o godz. 12:00 w Szydłowicach dzieci przygotowujące się do spowiedzi i I Komunii św. otrzymają swoje modlitewniki.

7. W niedzielę 11 listopada przeżyliśmy podczas liturgii VII wydarzenie, poprzez które pragnęliśmy odkryć wartość PRZEBACZENIA i wspólnie modliliśmy się o łaskę wybaczenia wszystkim od których doznaliśmy krzywd. Dziękuję Parafialnemu Zespołowi Odnowy, wszystkim posłańcom którzy zanoszą zaproszenia – List do Parafian do każdej rodziny za zaangażowanie w to dzieło. Dziękuje za modlitwę w intencji programu odnowy.

8. W czwartek 15 listopada gościliśmy w naszej parafii JE Abpa Józefa Kupnego – Metropolitę Wrocławskiego z wizytacją kanoniczną. Podczas Mszy św. o godz. 17:00 w Szydłowicach 59 parafian przyjęło Sakrament Bierzmowania. Osoby bierzmowane polecam modlitewnej pamięci wszystkich parafian.

*Dziękuję: parafianom z Błot i Leśnej Wody, Dobrzynia, Szydłowic i Myśliborzyc za obecność, piękne słowa powitania i modlitwę w intencji naszego Abpa Józefa.

*Dziękuję: panu organiście, panom kościelnym, całej Liturgicznej Służbie Ołtarza za pomoc, przygotowanie i piękną oprawę liturgii.

*Dziękuję: panu Eugeniuszowi Szewczukowi za dokumentację fotograficzną wizytacji. Osoby, które chciałyby nabyć płytę ze zdjęciami z bierzmowania proszę o zgłaszanie się do mnie osobiście. Koszt 25zł.

*Dziękuję: rodzicom osób, które przyjęły Sakrament Bierzmowania i dorosłym za złożony dar ołtarza: pulpit na miejsce przewodniczenia, nowe mikrofony i komplet nowych lekcjonarzy, piękną dekorację Kościoła parafialnego i za niespodziankę dla ks. proboszcza.

*Dziękuję: za przekazane dary na przygotowanie kolacji i za pomoc.

*Dziękuję: za zapytanie czy może w czymś ks. proboszczowi pomóc? i za modlitwę.

9. Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek i w sobotę od godz. 16:00.

10. Koło Przyjaciół Radia Maryja przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. organizuje w dniu 1 grudnia wyjazd do Torunia na uroczyste obchody 27 rocznicy powstania Radia Maryja. Zapisy: tel.: 728 862 538 lub 536 647 013Eugeniusz, 77 416 46 11 lub 536 603 380Anna. Koszt od 1 os. – 90zł. W przypadku 2 os z jednego domu – koszt 80zł za osobę. Wszystkie informacje pod podanymi nr telefonów.

11. Na niedzielną lekturę polecam tygodnik Gość Niedzielny.

12. Dziś z racji trzeciej niedzieli miesiąca zbiórka ofiar na fundusz remontowy kościoła parafialnego w Szydłowicach, parafian z Myśliborzyc proszę o składanie ofiar w kopertach na tacę.

13. Dziękuję za całoroczną troskę o cmentarze w naszej parafii. Proszę wszystkich o rzetelne i uczciwe segregowanie odpadów na cmentarzach: kwiatów (bio), plastiku i szkła. Przypominam również wszystkim o wnoszeniu opłat cmentarnych u osób odpowiedzialnych za cmentarze.

14. Dziękuję rodzinom i parafianom, którzy w tym tygodniu posprzątali kościoły i udekorowali kwiatami na dzisiejszą niedzielę. W Szydłowicach – rodzicom bierzmowanych.

15. Pamiętamy w naszych modlitwach o solenizantach i jubilatach tego tygodnia.

16. Wszystkim parafianom i gościom życzę błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.