Wydarzenie VII

VII Wydarzenie parafialne

Pragniemy  w tym wydarzeniu uwrażliwić wszystkich parafian św. Bartłomieja Ap. na WARTOŚĆ PRZEBACZENIA przez zastanowienie się, czy przebaczyłem wrogom [krzywdzicielom], którzy skrzywdzili Ciebie, Twoją rodzinę, bliskich, byli oprawcami wobec twego Narodu.

Gest do wykonania dla wszystkich

Jeśli jeszcze nie przebaczyłeś, spróbuj przebaczyć teraz, ale jeśli masz trudności z przebaczeniem to poproś Boga o łaskę przebaczenia dla siebie i wszystkich, którzy mają z tym problem, w 100 rocznicę odzyskania niepodległości. 

Gest podczas liturgii

Na Eucharystię przynieś kartkę z imionami tych, którym pragniesz przebaczyć. Złóż ją we wskazanym miejscu i pomódl się o łaskę przebaczenia. Znakiem tego przebaczenia będzie spalenie tych kartek po zakończonej liturgii.

Dlaczego taki gest

Z sytuacji: Dlatego, że ludzie są zamknięci na siebie, różnego rodzaju zranieniami i krzywdami, boją się wchodzić w relacje, bo mają z tym przykre doświadczenie. To prowadzi do osamotnienia, wykluczenia, zobojętnienia wobec siebie, utraty wartości drugiego człowieka. Nieprzebaczenie niszczy i deformuje człowieka duchowo, jest bardzo poważną chorobą duchową.

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy przebaczali sobie wzajemnie i w ten sposób stawali się otwarci na przyjęcie przebaczenia od Boga.

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;  i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Mt 6,11-15
„Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?  Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.  Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami.  Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać.  Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien!  Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie.  On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.  Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”. Mt 18,21- 35
„Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie”. Ef 4,31-32

Z nawrócenia: Dlatego, że trzeba pomóc ludziom odkryć wartość przebaczenia a by mogli doświadczyć cudu uzdrowienia, przez wzajemne przebaczenie, aby dzięki temu mogli otwierać się na siebie i odkryć, że drugi człowiek jest darem danym od Boga, którym On sam obdarowuje, aby się wzajemnie wspierać na drodze życia w budowaniu Królestwa Bożego.

Czas wydarzenia 

Niedziela – 11 LISTOPADA 2018 r.