Wydarzenie V

V Wydarzenie parafialne

Chcemy w tym wydarzeniu uwrażliwić wszystkich parafian na wartość życzliwości przez napisanie na kartce imiona jednej lub więcej osób, które w szczególny sposób, które polecimy Bogu w Eucharystii i modlili się za nie podczas procesji Bożego Ciała. Kartkę składamy przy wejściu do Kościoła i wszystkie niesiemy w procesji z darami w uroczystość Bożego Ciała.

Gest do wykonania dla wszystkich

Napisz na kartce imiona jednej lub więcej osób, które w szczególny sposób będziesz polecał w Eucharystii i modlił się za nie podczas procesji Bożego Ciała. Kartkę składamy przy wejściu do kościoła i wszystkie niesiemy w procesji z darami. Osoby, które z różnych względów nie będą na eucharystii, mogą podać kartki przez innych.

Gest podczas liturgii

Po komunii przed procesją Bożego Ciała podzielenie się chlebem. W momencie dzielenia powiedzmy sobie coś życzliwego odwołując się do Bożej miłości i opatrzności.

Dlaczego taki gest

Z sytuacji: Dlatego, że ludzie są zamknięci jeden na drugiego, nie okazują sobie gestów życzliwości, co powoduje oddalenie się od siebie, coraz większe podziały, które tworzą bariery nie do przebycia. Dominującym zaczyna być zobojętnienie na drugiego człowieka, które bardzo rani, odbiera poczucie sensu i wartości, zamyka w sobie, rodzi nieufność i wrogość, prowadzi do depresji.

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy okazywali sobie przychylność i zaprasza nas do postawy dobroduszności.

W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą.Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. (Rz 12,10-16)
A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. (Rz 14,1)
Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. (1 Tes 2,8)

Z nawrócenia: Dlatego, że trzeba pomóc ludziom odkryć jaką wartością jest wzajemna  życzliwość, aby dzięki temu mogli bardziej otworzyć się na siebie i zauważyć, że bliskie i życzliwe relacje nadają życiu wartość i sens napełniają radością i poczuciem bezpieczeństwa.

Czas wydarzenia

Czas wydarzenia – Boże Ciało – 31 maja 2018 r.