Wydarzenie VIII

VIII Wydarzenie parafialne

Pragniemy w tym wydarzeniu uwrażliwić wszystkich parafian parafii św. Bartłomieja Apostoła na WARTOŚĆ POJEDNANIA poprzez uświadomienie sobie tych ludzi, z którymi jesteśmy skłóceni i potrzebujemy pojednania lub odnowienia relacji.

Gest do wykonania dla wszystkich

Pomyśl o osobach z którymi jesteś skłócony/a i potrzebujesz pojednania lub odnowienia i pogłębienia relacji. Spróbuj się pojednać w bezpośrednim kontakcie, a jeśli to niemożliwe to módl się o łaskę pojednania się w Niedzielę Świętej Rodziny.

Gest podczas liturgii

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i wspólna modlitwa za rodziny w naszej parafii. W domu zorganizować uroczystą kolację połączoną z dzieleniem się tym co mnie najbardziej cieszy w naszej rodzinie czy w poszczególnych jej członkach.

Dlaczego taki gest

Z sytuacji:Dlatego, że jesteśmy zamknięci jeden na drugiego, boimy się wchodzić w relacje, bo mamy z tym przykre doświadczenie, mamy lęk jak będziemy przyjęci. Tracimy wartość wzajemnego obdarowania się, wchodzenia w relację. To prowadzi do osamotnienia, wykluczenia, zobojętnienia wobec siebie, utraty wartości drugiego człowieka.

Z ideału: Dlatego, że Jezus pragnie abyśmy przebaczali sobie wzajemnie i w ten sposób stawali się otwarci na przyjęcie przebaczenia od Boga

„W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi”. Rz 12,10-18
"Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!" (Mt 10,7-8)
"Prosząc we wszystkich modlitwach moich, by kiedyś wreszcie za wolą Bożą nadarzyła mi się dogodna sposobność przybycia do was. Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą - waszą i moją". Rz 1,10-12

Z nawrócenia: Dlatego, że trzeba pomóc ludziom odkryć wartość przebaczenia a by mogli doświadczyć cudu uzdrowienia, przez wzajemne przebaczenie, aby dzięki temu mogli otwierać się na siebie i odkryć, że drugi człowiek jest darem danym od Boga, którym On sam obdarowuje, aby się wzajemnie wspierać na drodze życia w budowaniu Królestwa Bożego.

Czas wydarzenia 

Niedziela Świętej Rodziny – 30 GRUDNIA 2018 r.