Wydarzenie XXVI

Wydarzenie XXVI

Zapraszamy wszystkich do refleksji nad wartością zgody w rodzinie.

Gest do wykonania dla wszystkich

Rodzinne spotkanie w domu na niedzielnym obiedzie i modlitwie za rodzinę.

Gest podczas liturgii

Na Ojcze nasz… podajemy sobie dłonie i wspólnie odmawiamy modlitwę. Dzielimy się chlebem po błogosławieństwie.

Dlaczego taki gest

Duch indywidualizmu koncentruje nas na sobie, „nikt ci nie da”, „nie ufaj nikomu”, „choć potrzebujemy zgody” i nie robimy nic aby wejść w pojednanie i zgodę. Szybciej przychodzi nam okazać złość, niecierpliwość a nawet pogardę i wrogość wobec mających inne zdanie. Jezus pragnie abyśmy żyli w zgodzie.

Modlitwa za rodziny

Modlitwa świętego Jana Pawła II za rodzinę:
„Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa,
„narodzonego z Niewiasty”,
i przez Ducha Świętego,
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska
kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie
znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu
– ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem,
na wieki wieków. Amen.”

Czas wydarzenia

Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 26 luistopada 2023 r., na wszystkich Mszach Św.